STANOWISKO RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

W SPRAWIE SYTUACJI W OŚWIACIE

Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zwraca się z apelem o przyjęcie proponowanego przez związki zawodowe 30-procentowego wzrostu wynagrodzenia w oświacie od roku 2019. W sytuacji, gdy dramatycznie niski poziom zarobków stał się czynnikiem stopującym rozwój edukacji w Polsce, nauczyciele nie mogą być traktowani jako jedna z grup społecznych, walczących o swój interes. Inwestycja w kadrę pedagogiczną oznacza inwestycję w dobre przygotowanie uczniów do startu w dorosłe życie. Gruntownie wykształceni absolwenci, mający szeroką wiedzę o świecie, stają się motorem gospodarki, a zatem, finansując oświatę, społeczeństwo finansuje w gruncie rzeczy samo siebie.

Wyrażamy również najgłębsze zaniepokojenie propozycją zwiększenia pensum nauczycieli, która pojawiła się ze strony rządowej w późnej fazie negocjacji ze związkami zawodowymi. Ponieważ na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego każdego roku dziesiątki absolwentów uzyskują uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole, czujemy się uprawnieni upomnieć o ich społeczną misję. Przypominamy, że na barkach nauczycieli polonistów spoczywa ciężar pracy związanej z krzewieniem wśród uczniów kluczowych kompetencji obywatelskich, niezbędnych do funkcjonowania jednostki w demokratycznym świecie. To oni uczą umiejętnego korzystania z wolności słowa i wyzyskiwania w życiu społecznym i zawodowym takich atutów, jak kreatywność myślenia, sztuka argumentacji czy odporność na manipulację. Wszystkie te wartości wymagają spersonalizowanej pracy z uczniem, a sumienne sprawdzanie przez polonistę licznych i obszernych wypowiedzi pisemnych jest tylko jedną z wielu czasochłonnych czynności prowadzących do tego celu. W tej sytuacji pomysł zwiększenia liczby tzw. godzin przy tablicy, a więc automatycznie — zmniejszenia czasu, który mógłby zostać uczniowi poświęcony indywidualnie, uważamy za przeciwskuteczny, nieodpowiedzialny i szkodliwy z punktu widzenia przyszłych losów naszej Ojczyzny. Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oczekuje od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowania nauczycielom takich warunków pracy i poziomu finansowania, by ich uczniowie mogli wynosić ze szkoły kapitał wiedzy, umiejętności i wrażliwości — na miarę ambitnych wyzwań, jakie stawia przed młodymi ludźmi współczesny świat.

Do pobrania

Pobierz dokument uchwały.