Dyżury pracowników ILP w semestrze zimowym roku akad. 2016-2017

Dyżury pracowników i doktorantów Instytutu Literatury Polskiej UW w semestrze zimowym 2016/2017

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Kierownik Zakładu: dr hab. Roman Krzywy
środa, godz. 12:00-13:00 (gab. 22)

Sekretarz Zakładu: dr Jacek Głażewski
środa, godz. 9:45-10:45 (gab. 22)

Pracownicy:

dr hab. Zofia Rejman
poniedziałek, godz. 10:30-11:30 (gab. 23)
niedziela, godz. 11:00-11:30 (gab. 23)
[tylko w dni zjazdów st. zaocz.]

dr Marta Wojtkowska-Maksymik
środa, godz. 17:30-18:30 (gab. 43)

dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
środa, godz. 13:00-14:00 (gab. 43)

dr Radosław Rusnak
wtorek, godz. 12:30-13:30 (gab. 43)

Doktoranci:

mgr Igor Barkowski
niedziela, godz. 16:30-17:30 (gab. 23)

mgr Agnieszka Ochenkowska
poniedziałek, godz. 15:00-16:00 (gab. 23)

mgr Monika Drożdżewicz
mgr Magdalena Falska
mgr Łukasz Kubicki
mgr Sebastian Musiał
mgr Małgorzata Różycka
mgr Aldona Sieradzka
mgr Marta Wojas

Zakład Literatury Romantyzmu

Kierownik Zakładu: prof. UW dr hab. Andrzej Fabianowski
wtorek – 10.00–11.00 – sala 41

Sekretarz Zakładu: dr Tomasz Jędrzejewski
wtorek – 16.45–17.45 – sala 41

Pracownicy:

prof. dr hab. Wiesław Rzońca
środa – 9.20–9.45, 16.30–17.00 – sala 41

prof. UW dr hab. Olaf Krysowski
środa – 14.00–15.00 – sala 41

dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
piątek – 11.30–12.30 – sala 41

dr Maria Makaruk
urlop macierzyński

dr Karol Samsel
środa – 11.30–12.30 – sala 41

Doktoranci:

mgr Marta Radwańska
środa – 10.15–11.15 – sala 41
sobota – 10.30–11.00 (w dni zjazdów na studiach niestacjonarnych)

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Dr hab. Urszula Kowalczuk (Kierownik Zakładu)
czwartek, g. 13.00-14.30, s. 42
(dyżur 6 października wyjątkowo od 14:30-16:00)

Prof. dr hab. Ewa Paczoska
roczny urlop

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
czwartek g.15.30-16.30, s. 42 (po uzgodnieniu terminu konsultacji mailowo)

Prof. dr hab. Maria Olszewska
poniedziałek, g. 8.45-9.45, s. 42

Dr Łukasz Książyk
środa, g. 15.00-16.00, ul. Oboźna 8, s. 116
piątek, g. 13.30-14.30, Gmach Polonistyki, s.12,

Dr Lena Magnone
środa, g. 14.00-15.00, s. 42

Dr Dawid Maria Osiński
poniedziałek, g. 14.45-15.45, s. 42

Dr Eliza Kącka
piątek, g. 9.45-10.45, s. 42

dr Damian Makuch (Sekretarz Zakładu)
środa, g. 10.20-11.20, s. 42

Doktoranci:

Mgr Anna Dżabagina
poniedziałek, g. 13.30-14.30, s. 42
w dni zjazdów studiów zaocznych, po uzgodnieniu terminu konsultacji mailowo

Mgr Agnieszka Karlińska
poniedziałek, g. 16.45-17.45, s. 42

Mgr Michał Zdunik
wtorek, g. 8.00-9.30, s. 42

Mgr Jan Zdunik
sobota, g. 13.00-14.00, s. 42 (w dni zjazdów studiów zaocznych, po uzgodnieniu terminu konsultacji mailowo)

Zakład Literatury XX i XXI wieku

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk
środa, 9.30 – 10.00, s. 20
piątek, 11.15 – 11.45, s. 20

Sekretarz Zakładu: dr Karol Hryniewicz
wtorek, 18.15 – 19.15, s. 20
sobota (w dni zajęć studiów zaocznych), 12.15 – 13.00, s. 20

Pracownicy:

prof. dr hab. Hanna Gosk
wtorek, 15.00 – 16.00, s. 20
czwartek, 10.30 – 11.30, s. 20

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
wtorek, 11.30 – 12.30, s. 20

prof. UW, dr hab. Tomasz Wójcik
wtorek, 13.45 – ,15.00, s. 20
sobota (w dni zajęć studiów zaocznych) 14.00 – 15.15, s. 20

prof. UW, dr hab. Jan Potkański
środa, 14.45 – 15.45, s. 20
piątek, 14.45 – 15.45, s. 20

dr Alina Molisak
piątek, 16.30 – 17.30, s. 20

dr Jagoda Wierzejska
środa, 15.45 – 16.45, s. 20

dr Łukasz Pawłowski
czwartek, 15.00 – 16.00, s. 20

Doktoranci:

mgr Hanna Żbikowska
czwartek, 11.15 – 12.30, s. 20
sobota (w dni zajęć studiów zaocznych), 12.10 – 13.00, s. 20

mgr Piotr Sadzik
czwartek, 9.45 – 10.45, s. 20

Zakład Komparatystyki

Kierownik Zakładu: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
wtorek (każdy do końca listopada oraz 13.12; 17.01) – godzina 15.00–16.00 – sala 6a
piątek – godzina 14.00–15.00 – sala 6a

Sekretarz Zakładu: dr Piotr Kubiński
wtorek – godzina 13.00–14.00 – sala 6a

Pracownicy:

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
wtorek – godzina 11.30–12.15 – sala 6a

dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
wtorek – godzina 10.00–11.00 – sala 6a

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
środa – godzina 13.15–14.15 – sala 6a

dr Marcin Leszczyński
środa – godzina 9.30–11.00 – sala 6a

dr Anna Tenczyńska
piątek – 14.45–15.45 – sala 6a
sobota (w czasie zjazdów studiów zaocznych) – 17.30–18.00 – sala 6a

Doktoranci:

mgr Marcin Czardybon
środa – godzina 18.15–19.15 – sala 6a

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Kierownik Zakładu: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
poniedziałki i wtorki – godz. 8:45-9.45, pok. 23

Sekretarz Zakładu: mgr Marta Jaworek
pon.-pt., – godz. 9:00-15:00, dziekanat, pok. 120

Pracownicy:

dr Weronika Kostecka
wtorki 4.10., 11.10., 29.11-20.12, 10.01. – godz. 12:00-13:00, pok. 23
wtorki 18.10.-22.11., 17.01., 24.01. – godz. 9:30-10:30, pok. 23

dr Anna Wietecha
wtorki, godz. 11.00-15.00, czwartki godz. 12.00-16.00, pok. 24

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Pracownicy:

Prof. Dr Hab. Danuta Ulicka (Kierownik Zakładu):
wtorek 16-17; czwartek 14-15

Dr Hab. Witold Sadowski:
wtorki, godz. 13:45-14:45, środy, godz. 13:00-14:00, s. 25

Doc. Dr Tadeusz Komendant:
urlop

Dr Adela Kobelska:
urlop

Dr Joanna Jeziorska:
piątki, g. 16:30-17:30, s. 21

Dr Magdalena Szczypiorska-Mutor:
czwartek, 13.00-14.00, s.21

Dr Przemysław Pietrzak:
czwartki 12.00-13.00, p. 21;
soboty (dni zjazdów) 15.00-16.00, p. 21

Doktoranci:

Mgr Magda Nabiałek:
środa 11:30 – 12:30, p. 21

Mgr Artur Hellich:
czwartki o 16.45 w sali 21.

Mgr Katarzyna Jaworska:
poniedziałki w godz. 8.30-9.30 w pok. 21

Mgr Łukasz Żurek:
środa, 11:30-12:30, p. 21