Dyżury pracowników i doktorantów w egzaminacyjnej sesji poprawkowej 2017

Dyżury pracowników i doktorantów Instytutu Literatury Polskiej w sesji poprawkowej 2017 r.

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Kierownik Zakładu: dr hab. prof. UW Roman Krzywy
8 września (piątek), godz. 9:00 – 10:00 (gab. 22)

Sekretarz Zakładu: dr Jacek Głażewski
28 sierpnia (poniedziałek), godz. 10:00 – 15:00 (gab. 22, tylko dla zdających egzamin poprawkowy)
4 września (poniedziałek), godz. 10:00 – 11:30 (gab. 22)

Pracownicy:

dr hab. Zofia Rejman
4 września (poniedziałek), godz. 11:00 – 12:00 (gab. 23)
11 września (poniedziałek), godz. 11:00 – 12:00 (gab. 23)

dr Marta Wojtkowska-Maksymik
28 sierpnia (poniedziałek), godz. 9:00 – 10:00 (gab. 43)
5 września (wtorek), godz. 13:30 – 15:00 (gab. 43)

dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
30 sierpnia (środa), godz. 10.00-12.00, gab. 43
1 września (piątek), godz. 10.00-12.00, gab. 43
6 września (środa), godz. 10.00-12.00, gab. 43

dr Radosław Rusnak
6 września (środa), godz. 11:00 – 12:30 (gab. 43)
7 września (czwartek), godz. 11:00 – 12:30 (gab. 43)

dr Jacek Kowzan
4 września (poniedziałek), godz. 10:00 – 11:30 (gab. 43)

Doktoranci:

mgr Igor Barkowski
3 września (niedziela), godz. 13:00 – 14:00 (gab. 23)

Zakład Literatury Romantyzmu

Kierownik Zakładu:
dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
29 sierpnia (wtorek), godz. 13.00-14.00
8 września (piątek) godz. 10.30-11.30

Sekretarz Zakładu:
dr Tomasz Jędrzejewski
29 sierpnia (wtorek), godz. 15.00-16.00
5 września (wtorek), godz. 15.00-16.00

Pozostali pracownicy:
dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
5 września (wtorek), godz. 10.00-11.00
12 września (wtorek), godz. 10.00-12.00

dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
30 sierpnia (środa), godz. 10.00-12.00
2 września (sobota), godz. 10.00-12.00 (po uprzednim kontakcie mailowym)
5 września (wtorek), godz. 10.00-12.00
11 września (poniedziałek), godz. 10.00-12.00

dr Karol Samsel
5 września (wtorek), godz. 11.00-12.00
8 września (piątek), godz. 11.00-12.00, sala 44

mgr Marta Radwańska
29 sierpnia (piątek), godz. 10.00-11.00

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku
Sala 42 lub 45 (chyba że zaznaczono inaczej)

Dr hab. Urszula Kowalczuk (Kierownik Zakładu)
czwartek, 31 sierpnia, godz. 14.00–16.00
czwartek, 7 września, godz. 15.00–16.30

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
wtorki, 4, 18 lipca, 8, 29 sierpnia, 5, 19 września, godz. 14.00–15.00

Prof. dr hab. Maria Olszewska
piątek, 1 września, godz. 8:30–9:30
poniedziałek, 4 września, godz. 8:30–9:30

Prof. dr hab. Ewa Paczoska
roczny urlop

Dr Łukasz Książyk
(urlop do 4 września)
środa, godz. 15.00–16.00, ul. Oboźna 8, s. 116
piątek, godz. 13.30–14.30, Gmach Polonistyki, s. 12

Dr Lena Magnone
piątek, 1 września, od godz. 16.00
poniedziałek, 4 września, od godz. 10.00
środa, 6 września, od godz. 10.00

Dr Dawid Maria Osiński
piątek, 1 września, godz. 10.00–11.00
piątek, 8 września, godz. 10.00–11.00
czwartek, 14 września, godz. 14.00–15.00

Dr Eliza Kącka
piątki, godz. 9.45–11.15

Dr Damian Makuch (Sekretarz Zakładu)
czwartek, 31 sierpnia, godz. 16.30–17.30
wtorek, 5 września, godz. 10.00–11.00

Doktoranci:

Mgr Anna Dżabagina
wtorek, 5 września, godz. 9.30–11.00
dodatkowe dyżury po uzgodnieniu terminu konsultacji mailowo

Mgr Agnieszka Karlińska
po uzgodnieniu terminu konsultacji mailowo

Mgr Michał Zdunik
wtorek, 29 sierpnia, godz. 8.30–9.30
wtorek, 5 września, godz. 8.30–9.30

Mgr Jan Zdunik
poniedziałek, 28 sierpnia, godz. 9:00–10.00
sobota, 2 września, godz. 9:00–10.00

Zakład Literatury XX i XXI wieku

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
7.09 (czwartek) 10.00 – 12.00, s. 20

Sekretarz Zakładu: dr Karol Hryniewicz
3.09 (niedziela) 9.00 – 10.00, s. 20
4.09 (poniedziałek) 13.00 – 14.00, s. 46

Pracownicy:

prof. dr hab. Hanna Gosk
4.09 (poniedziałek) 10.00 – 11.00, s. 20
5.09 (wtorek) 10.00 – 11.00, s. 20

prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk
30.08 (środa) 8.00 – 10.00, s. 20
4.09 (poniedziałek) 8.00 – 10.00, s. 20

prof. UW, dr hab. Tomasz Wójcik
1.09 (piątek) 13.00 – 14.00, s. 25
8.09 (piątek) 13.00 – 14.00, s. 25

prof. UW, dr hab. Jan Potkański
1.09 (piątek) 12.00 – 13.00, s. 20
8.09 (piątek) 12.00 – 13.00, s. 20

dr Alina Molisak
5.09 (wtorek) 11.00 – 12.00, s. 20

dr Jagoda Wierzejska
28.08 (poniedziałek) 10.00 – 11.30, s. 20

dr Łukasz Pawłowski
1.09 (piątek) 10.40 – 11.40, s. 46
2.09 (sobota) 12.30 – 13.30, s. 46

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Dyżury nieegzaminacyjne w sesji wrześniowej 2017

O ile nie zaznaczono inaczej, dyżury odbywają się w pokoju 21. Terminy egzaminów podane są w serwisie USOS.

Mgr Helena Markowska:
4 i 9 IX, godz. 9.00 – 12.00

Dr Artur Hellich:
2 IX, godz. 11.00

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Kierownik Zakładu: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
30.08.2017 (środa) – godz. 10:00-11:00, pok. 23
1.09.2017 (piątek) – godz. 10:00-11:00, pok. 23

Sekretarz Zakładu: mgr Marta Jaworek
pon.-pt., – godz. 9:00-15:00, dziekanat, pok. 120

Pracownicy:

dr Weronika Kostecka
1.09.2017 (piątek) – godz. 13:00-14:00, pok. 23
5.09.2017 (wtorek) – godz. 12:00-13:00, pok. 23

dr Anna Wietecha
29.08.2017, 5.09.2017 (wtorki) – godz. 11:00-15:00, pok. 24

Doktoranci:

mgr Anna Mik
studenci proszeni są o umawianie się na konkretny termin za pośrednictwem korespondencji e-mailowej

mgr Ewelina Rąbkowska
9.09.2017 (sobota) – godz. 11:00-12:00, pok. 23

mgr Maciej Skowera
studenci proszeni są o umawianie się na konkretny termin za pośrednictwem korespondencji e-mailowej

Zakład Komparatystyki

Kierownik Zakładu:
dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
29 sierpnia – godzina 12.00–13.00 – sala 10
5 września – godzina 12.00–13.00 – sala 6a

Sekretarz Zakładu:
dr Piotr Kubiński
5 września – godzina 12.00–13.00 – sala 10

Pracownicy:

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
29 sierpnia – godzina 12.00–13.00 – sala 6a
31 sierpnia – godzina 12.00–13.00 – sala 6a

dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
7 września – godzina 11.00–12.00 – sala 6a
8 września – godzina 11.00–12.00 – sala 6a

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
6 września – godzina 11.30–12.30 – sala 6a

dr Marcin Leszczyński
5 września – godzina 11.00–12.00 – sala 6a

dr Anna Tenczyńska
7 września – godzina 17.00–18.00 – sala 6a

Doktoranci:

mgr Marcin Czardybon
30 sierpnia – godzina 11.30–12.30 – sala 6a

mgr Weronika Lipszyc
28 sierpnia – godzina 12.00–13.00 – sala 6a