Dyżury pracowników i doktorantów ILP w semestrze zimowym 2018-2019

Dyżury pracowników i doktorantów Instytutu Literatury Polskiej w semestrze zimowym roku akad. 2018-2019

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Roman Krzywy
wtorek 13:00-14:00, p. 22

Pracownicy
dr hab. Jacek Głażewski
piątek 10:00-11:00, p. 22

dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
poniedziałek 13:00-14:00, p. 43

dr Monika Kowalczyk
piątek 11:30-12:30, p. 43

dr Jacek Kowzan
środa 12:00-13:00, p. 43

dr Radosław Rusnak
poniedziałek 16:00-17:00, p. 22

dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
poniedziałek 16:30-17:30, p. 43

mgr Joanna Donefner
po umówieniu mailowo

Zakład Literatury Romantyzmu

Kierownik Zakładu:

dr hab. Olaf Krysowski , prof. UW
wtorek, godz. 12.00 – 13.00

Sekretarz Zakładu:

dr Tomasz Jędrzejewski
piątek, godz. 15.00 – 16.00

Pozostali pracownicy:

dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
wtorek, godz. 10.00 – 11.00

prof. dr hab. Wiesław Rzońca
środa, godz. 15.00 – 16.00
sobota, godz. 14.00 – 14.30 (w dniach zjazdów na studiach zaocznych)

dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska, prof. UW
czwartek, godz. 11.15 – 12.15

dr Maria Makaruk
środa, godz. 14.00 – 15.00

dr Karol Samsel
środa, godz. 10.15 – 11.15

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku
Sala 42 (chyba że zaznaczono inaczej)

Dr hab. Urszula Kowalczuk (Kierownik Zakładu)
czwartek, godz. 15.00–16.30

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz (emerytura)
kontakt mailowy

Prof. dr hab. Maria Olszewska
wtorek, godz. 8.45–9.45

Prof. dr hab. Ewa Paczoska
wtorek, godz. 11.30–12.30
czwartek, godz. 13.00–14.00

Dr hab. Lena Magnone
środa, godz. 16.30–17.30

Dr Łukasz Książyk
środa, g. 15.00–16.00, ul. Oboźna 8, pok. 116
piątek, g. 13.30–14.30, Gmach Polonistyki, s. 12

Dr Dawid Maria Osiński
wtorek, godz. 14.45–15.45

Dr Eliza Kącka
czwartek, godz. 13.15–14.45

Dr Damian Makuch (Sekretarz Zakładu)
poniedziałek, godz. 11.30–12.30
sobota, godz. 13.30–14.15 (po wcześniejszym umówieniu mailowym)

Doktoranci

Mgr Joanna Dobrowolska
poniedziałek, godz. 12.00–13.00
niedziela, godz. 16.00–16.40 (podczas zjazdów studiów zaocznych)

Mgr Weronika Szulik
poniedziałek, godz. 15.00–16.00
mgr Weroniki Szulik: sobota, godz. 16.30–17.30 (podczas zjazdów studiów zaocznych)

Mgr Michał Zdunik
wtorek, godz. 13.45–14.45

Zakład Literatury XX i XXI wieku

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
środa 11.00 – 12.30, s. 20
czwartek 14.30 – 16.00, s. 20

Sekretarz Zakładu: dr Karol Hryniewicz
wtorek 18.15 – 19.15, s. 20
środa 13.00 – 13.30, s. 20

Pracownicy:

prof. dr hab. Hanna Gosk
wtorek 12.00 – 13.00, s. 20
czwartek 10.30 – 11.30, s. 20

prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk
środa 9.30 – 10.15, s. 20
piątek 11.15 – 11.45, s. 20

prof. dr hab. Tomasz Wójcik
piątek 14.45 – 15.45, s. 20
sobota (w dni zajęć studiów zaocznych) 12.15 – 13.15, s. 20

prof. UW, dr hab. Jan Potkański
środy 14.45 – 15.45, s. 20
piątki 14.45 – 15.45, s. 20

dr hab. Alina Molisak
środa 17.00 – 18.30, s. 20
sobota (w dni zajęć studiów zaocznych) 12.15 – 13.15, s. 20

dr Jagoda Wierzejska
środa 14.00–15.00 , s. 20

dr Łukasz Pawłowski
wtorek 11.30 – 12.30, s. 20

Doktoranci:

mgr Zbigniew Jazienicki
sobota (w dni zajęć studiów zaocznych) – , s. 20

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

prof. dr hab. Danuta Ulicka – Kierownik Zakładu
czwartki, 14.00 – 15.00, p. 18

Pracownicy:

dr hab. Witold Sadowski
wtorki, 10:30 – 11:30, p. 25
czwartki, 12:15 – 13:15, p. 25

dr hab. Przemysław Pietrzak
środy, 11:30 – 13:00, p. 21
soboty (w dni zjazdów) 15:00 – 16:00, p. 21

dr Joanna-Jeziorska-Haładyj
czwartki, 16:30 – 17:30, p. 18

dr Adela Kobelska
czwartki, 15:45-16:45, p. 21

dr Magda Nabiałek
czwartki, 12:00 – 13:00, p. 21

dr Łukasz Wróbel
czwartki, 15:00 – 16:00, p. 21
niedziele (w dni zjazdów), 9:45 – 10:30, p. 21

dr Artur Hellich

dr Eliza Kącka
czwartki, 13:15 – 14:45, p. 42

Doktoranci:

mgr Helena Markowska
soboty (w dni zjazdów), 17:30 – 18:30, p. 21

mgr Łukasz Żurek
piątki, godz. 12:00 – 13:00, p. 18 lub 21 (tylko po wcześniejszej informacji mailowej)
soboty, godz. 8:00 – 9:00, p. 18 lub 21 (tylko po wcześniejszej informacji mailowej)

Zakład Komparatystyki

Kierownik Zakładu: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
piątek 10.30–11.30 (sala 6a)

Sekretarz Zakładu: dr Weronika Lipszyc
piątek 11.15–12.15 (sala 6a)

Pracownicy:

dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
wtorek 13.00–14.00 (sala 6a)

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
wtorek 8.30–9.30 (sala 6a)

dr Piotr Kubiński
piątek 12.00–13.00 (sala 6a)

dr Marcin Leszczyński
czwartek 14.45–16.15 (sala 6a)

dr Anna Tenczyńska
czwartek 14.45–15.30 (sala 6a)
piątek 11.15–12.00 (sala 6a)

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski – profesor emerytowany
(kontakt mailowy: m.dabrowski@uw.edu.pl)

Konsultacja studentów z doktorantami nieprowadzącymi zajęć jest możliwa po indywidualnym umówieniu się droga mailową

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Kierownik Zakładu: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
czwartki (w dni seminarium doktoranckiego) – godz. 16:00-17:00, pok. 23
wtorki – godz. 8:45-9:45, pok. 23

Sekretarz Zakładu: mgr Marta Jaworek
pon.-pt., – godz. 9:00-15:00, dziekanat, pok. 120

Pracownicy:

dr Weronika Kostecka
wtorki – godz. 14:45 – 15:45, pok. 23
środy – godz. 10:30-11:30, pok. 23
niedziela (w dni zjazdów studiów zaocznych) – 13:00-14:00, pok. 23
(po uprzednim umówieniu się)

dr Anna Wietecha
wtorki – godz. 15:30-16:30, pok. 23