Dyżury pracowników i doktorantów ILP w letniej sesji egzaminacyjnej 2017

Dyżury pracowników i doktorantów Instytutu Literatury Polskiej w letniej sesji egzaminacyjnej 2017

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Kierownik Zakładu: dr hab. prof. UW Roman Krzywy
14 czerwca (środa), godz. 10:00-11:00 (gab. 22)

Sekretarz Zakładu: dr Jacek Głażewski
12 czerwca (poniedziałek), godz. 9:30-11:00 (gab. 22)
19 czerwca (poniedziałek), godz. 11:30-13:00 (gab. 22)

Pracownicy:

dr hab. Zofia Rejman

dr Marta Wojtkowska-Maksymik
9 czerwca (piątek), godz. 11:00-12:00 (gab. 43)
14 czerwca (środa), godz. 11:00-12:00 (gab. 43)
20 czerwca (wtorek), godz. 8:00-9:00 (gab. 43)

dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
9 czerwca (piątek), godz. 10:00-12:00 (gab. 43)
14 czerwca (środa), godz. 12:00-14:00 (gab. 43)
21 czerwca (środa), godz. 12:00-14:00 (gab. 22)

dr Radosław Rusnak
12 czerwca (poniedziałek), godz. 11:00-12:30 (gab. 43)
19 czerwca (poniedziałek), godz. 11:00-12:30 (gab. 43)
21 czerwca (środa), godz. 11:00-12:30 (gab. 43)

dr Jacek Kowzan
9 czerwca (piątek), godz. 9:00-10:00 (sala 26)
13 czerwca (wtorek), godz. 10:00-11:00 (sala 26)
14 czerwca (środa), godz. 12:00-13:00 (sala 26)

Doktoranci:
mgr Igor Barkowski
11 czerwca (niedziela), godz. 16:30-17:30 (gab. 23)
18 czerwca (niedziela), godz. 15:00-17:00 (gab. 23)
25 czerwca (niedziela), godz. 15:00-17:00 (gab. 23)

Zakład Literatury Romantyzmu

Podczas sesji dyżury odbywać będą się w sali 41 albo 44.

prof. UW dr hab. Andrzej Fabianowski
14 czerwca, godz. 10.00-11.00
21 czerwca, godz. 10.00-11.00
27 czerwca, godz. 10.00-11.00
4 lipca, godz. 10.00-11.00
11 lipca, godz. 10.00-11.00

prof. dr hab. Wiesław Rzońca
14 czerwca, godz. 13.00-14.00
21 czerwca, godz. 13.00-14.00
28 czerwca, godz. 13.00-14.00

prof. UW dr hab. Olaf Krysowski
14 czerwca, godz. 14.00-15.00
21 czerwca, godz. 14.00-15.00
28 czerwca, godz. 14.00-15.00

dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
14 czerwca, godz. 10.00-11.00
22 czerwca, godz. 10.00-11.00
28 czerwca, godz. 10.00-11.00

dr Karol Samsel
14 czerwca, godz. 10.00-11.00
21 czerwca, godz. 8.00-9.00

dr Tomasz Jędrzejewski
13 czerwca, godz. 16.45-17.45
20 czerwca, godz. 18.30-19.30
27 czerwca, godz. 18.30-19.30

mgr Marta Radwańska
12 czerwca, godz. 10.00-11.00
26 czerwca, godz. 10.00-11.00

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku
Sala 42 lub 45 (chyba że zaznaczono inaczej)

Dr hab. Urszula Kowalczuk (Kierownik Zakładu)
środa, 14 czerwca, g. 9.30–11.00
wtorek, 20 czerwca, g. 14.00–16.00
piątek, 23 czerwca, g. 16.30–18.00
piątek, 30 czerwca, g. 16.30–18.00
W lipcu (do 14.07) konsultacje po wcześniejszym umówieniu mailowym

Prof. dr hab. Ewa Paczoska
roczny urlop

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
środa, 21 czerwca, g. 11.00–12.00
środa, 28 czerwca, g. 11.00–12.00
wtorki, 4, 18 lipca, 8, 29 sierpnia, 5, 19 września, g. 14.00–15.00

Prof. dr hab. Maria Olszewska
poniedziałek, 12 czerwca, g. 8.30–9.30
poniedziałek, 19 czerwca, g. 8.30–9.30
czwartek, 22 czerwca, g. 14.00–15.00

Dr Łukasz Książyk
środa, g. 15.00–16.00, ul. Oboźna 8, s. 116
piątek (poza 9 czerwca), g. 13.30–14.30, Gmach Polonistyki, s. 12

Dr Lena Magnone
sobota, 10 czerwca, g. 9.00–10.30 (dyżur dla studentów zaocznych)
środa, 21 czerwca, od g. 10.00
poniedziałek, 26 czerwca, od g. 10.00
poniedziałek, 3 czerwca, od g. 10.00
poniedziałek, 10 lipca, od g. 10.00

Dr Dawid Maria Osiński
piątek, 9 czerwca, godz. 15.00–16.00
wtorek, 13 czerwca, godz. 15.00–16.00
wtorek, 20 czerwca, godz. 15.30–16.30
czwartek, 22 czerwca, godz. 14.30–15.30

Dr Eliza Kącka
piątki, 9, 16, 23, 30 czerwca, g. 9.45–11.15

Dr Damian Makuch (Sekretarz Zakładu)
poniedziałek, 12 czerwca, g. 17.00–18.00
poniedziałek, 19 czerwca, g. 17.00–18.00
środa, 21 czerwca, g. 9.00–10.00
w późniejszych terminach po konsultacji mailowej

Doktoranci:

Mgr Anna Dżabagina
środa, 14 czerwca, g. 9.00–10.00

Mgr Agnieszka Karlińska
po uzgodnieniu terminu konsultacji mailowo

Mgr Michał Zdunik
wtorek, 13 czerwca, g. 8.30–9.30
czwartki, 22, 29 czerwca, g. 11.30–12.30

Mgr Jan Zdunik
piątek, 10 czerwca, g. 13.00–14.30
wtorki 13 i 20 czerwca, g. 8:30–10.00

Zakład Literatury XX i XXI wieku

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
20.06 (wtorek) 10.00 – 12.00, s. 20
21.06 (środa) 10.00 – 12.00, s. 20

Sekretarz Zakładu: dr Karol Hryniewicz
13.06 (wtorek) 18.00 – 19.00, s. 46
18.06 (niedziela) 8.30 – 9.00, s. 20
20.06 (wtorek) 18.00 – 19.00, s. 46

Pracownicy:

prof. dr hab. Hanna Gosk
13.06 (wtorek) 11.00 – 12.00, s. 20
20.06 (wtorek) 11.00 – 12.00, s. 20
4.09 (poniedziałek) 10.00 – 11.00, s. 20
5.09 (wtorek) 10.00 – 11.00, s. 20

prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk
14.06 (środa) 8.00 – 9.00, s. 20
16.06 (piątek) 8.00 – 9.00, s. 20
23.06 (piątek) 8.00 – 9.00, s. 20
prof. UW, dr hab. Tomasz Wójcik
wtorek 11.45 – 13.00, s. 20

prof. UW, dr hab. Jan Potkański
14. 06 (środa) 12.45 – 13.15, s. 20
21.06 (środa) 12.45 – 13.15, s. 20

dr Alina Molisak
16.06 (piątek) 11.00 – 14.00, s. 20
19.06 (poniedziałek) 15.00 – 18.00, s. 20

dr Jagoda Wierzejska
11.06 (niedziela) 11.15 – 12.15, s. 20
19.06 (poniedziałek) 10.00 – 13.00, s. 20

dr Łukasz Pawłowski
9.06 (piątek) 13.00 – 14.00, s. 46

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Kierownik Zakładu: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017 (wtorki) – godz. 15:00-16:00, pok. 23

Sekretarz Zakładu: mgr Marta Jaworek
pon.-pt., – godz. 9:00-15:00, dziekanat, pok. 120

Pracownicy:

dr Weronika Kostecka
13.06.2017 (wtorek) – godz. 16:00-17:00, pok. 23
20.06.2017 (wtorek) – godz. 11:00-12:00, pok. 23

dr Anna Wietecha
13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017 (wtorki) – godz. 11:00-15:00, pok. 24

Doktoranci:

mgr Anna Mik
13.06.2017 (wtorek) – godz. 15:00-16:00, pok. 23

mgr Ewelina Rąbkowska
10.06.2017, 17.06.2017 (soboty) – godz. 11:00-12:00, pok. 23

mgr Maciej Skowera
13.06.2017 (wtorek) – godz. 15:00-16:00, pok. 23

Zakład Komparatystyki

Kierownik Zakładu: dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
20 czerwca – godzina 14.30–16.00 – sala 8
23 czerwca – godzina 15.00–16.30 – sala 6a
26 czerwca – godzina 10.30–11.30 – sala 6a

Sekretarz Zakładu: dr Piotr Kubiński
20 czerwca – godzina 10.00–12.00 – sala 17
23 czerwca – godzina 14.00–15.30 – sala 17

Pracownicy:

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
13 czerwca – godzina 12.30–13.30 – sala 6a
20 czerwca – godzina 12.30–13.30 – sala 6a
26 czerwca – godzina 12.30–13.30 – sala 6a

dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
20 czerwca – godzina 13.00–16.00 – sala 10
21 czerwca – godzina 13.00–16.00 – sala 6a

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
13 czerwca – godzina 12.00–13.00 – sala 10
20 czerwca – godzina 12.15–13.00 – sala 10

dr Marcin Leszczyński
29 czerwca – godzina 11.15–12.15 – sala 6a

dr Anna Tenczyńska
9 czerwca – godzina 11.15–12.15 – sala 6a
19 czerwca – godzina 12.15–13.15 – sala 6a

Doktoranci:

mgr Robert Birkholc
12 czerwca – godzina 15.00–16.00 – sala 6a
26 czerwca – godzina 15.00–16.00 – sala 6a

mgr Marcin Czardybon
28 czerwca – godzina 12.00–13.00 – sala 6a

mgr Weronika Lipszyc
19 czerwca – godzina 11.30–13.30 – sala 10