Dyżury Dyrekcji ILP w sesji poprawkowej 2017

DYŻURY DYREKCJI INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ

Dyrektor
Instytutu Literatury Polskiej
Prof. dr hab. Ewa Paczoska
urlop zdrowotny

Zastępca Dyrektora
Instytutu Literatury Polskiej
dr hab. Witold Sadowski
30.08 środa 12.00 – 15.00, sala 25
5.09 wtorek 16.00 – 17.00, sala 25
12.09 wtorek 16.00 – 17.00, sala 25
21.09 czwartek 11:30 – 12:30, sala 25
28.09 czwartek 11:30 – 12:30, sala 25

Zastępca Dyrektora
Instytutu Literatury Polskiej
Prof. UW, dr hab. Tomasz Wójcik
1.09 piątek 12.00 – 14.00, sala 25
8.09 piątek 12.00 – 14.00, sala 25
15.09 piątek 12.00 – 14.00, sala 25
29.09 piątek 12.00 – 14.00, sala 25