Dyżury Dyrekcji ILP w semestrze zimowym 2018-2019

DYŻURY DYREKCJI INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKAD. 2018-2019

Dyrektor
Instytutu Literatury Polskiej
Prof. dr hab. Ewa Paczoska
wtorek 14.00-15.00
czwartek 14.00-15.00

Zastępca Dyrektora
Instytutu Literatury Polskiej
Dr hab. Witold Sadowski
wtorek 12.00 – 13:00, sala 25
czwartek 15.00 -16:00, sala 25

Zastępca Dyrektora
Instytutu Literatury Polskiej
Prof. dr hab. Tomasz Wójcik
środa 14.00-15.00 pokój 25
piątek 10.30-11.30 pokój 25