Dyżury Dyrekcji ILP 2016-2017

Dyżury Dyrekcji Instytutu Literatury Polskiej w semestrze zimowym roku akad. 2016/2017

prof. dr hab. Ewa Paczoska:
urlop zdrowotny
dr hab. Witold Sadowski:
wtorki, godz. 13.45-14.45, środa godz. 14.00-15.00, p. 25
prof. UW, dr hab. Tomasz Wójcik:
piątek, godz. 13.00-14.00, p. 25