Dyrekcja

Dyżury Dyrekcji Instytutu Literatury Polskiej w jesiennej sesji poprawkowej 2017 r.

Dyrekcja Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej
prof. dr hab. Ewa Paczoska
Urlop zdrowotny

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
dr hab. Witold Sadowski
Wtorki, godz. 14:00-15:00, środa, godz. 16:00-16:45, p. 25

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW
Wtorki, godz. 12:15-13:15, piątki, godz. 13:00-14:00, p. 25

Redaktor treści na stronie internetowej Instytutu Literatury Polskiej, pełnomocnik dyrekcji ILP ds. innowacji dydaktycznych i obsługi badań naukowych

dr Anna Wietecha
annawietecha@uw.edu.pl
Nr tel.: (22) 55 21 025
Dyżur we wtorek w godz. 11:00-15:00 w pok. 24.