Dyrekcja

Dyżury Dyrekcji ILP w semestrze zimowym 2018-2019

Dyrekcja Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej
prof. dr hab. Ewa Paczoska

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
dr hab. Witold Sadowski

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
prof. dr hab. Tomasz Wójcik