Dyrekcja

Dyżury Dyrekcji ILP we wrześniu 2018 r.

Dyrekcja Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej
prof. dr hab. Ewa Paczoska

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
dr hab. Witold Sadowski

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
prof. dr hab. Tomasz Wójcik

Redaktor treści na stronie internetowej Instytutu Literatury Polskiej, pełnomocnik dyrekcji ILP ds. innowacji dydaktycznych i obsługi badań naukowych

dr Anna Wietecha
annawietecha@uw.edu.pl
Nr tel.: (22) 55 21 025
Dyżur we wtorek w godz. 12:00-15:30 w pok. 24.