Czasopisma

„Barok”
„Biesiada”
„Napis”
„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”
„Przegląd Filozoficzno-Literacki”
„Tekstualia”
„Wiek Oświecenia”