Biblia w dramacie polskim

Biblia w dramacie polskim

Gdańsk, 17–18 maja 2017 r.

Biblia wraz z całym bogactwem swej treści jest niezaprzeczalnie żywą tradycją w kulturze polskiej. Na przestrzeni całej historii literatury – od początków rodzimego piśmiennictwa po czasy najnowsze – Biblia funkcjonuje nie tylko jako skarbnica motywów i inspiracji dla kolejnych pokoleń literatów, ale także jako fundament dla działań twórczych na innych polach sztuki.

Świadomi żywej tradycji biblijnej w polskiej kulturze, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. Jest to już czwarta sesja, jaką organizujemy w Gdańsku na temat obecności dziedzictwa biblijnego w polskiej literaturze. Wcześniejsze konferencje dotyczyły tematyki biblijnej w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku, problematyki starotestamentowej oraz zagadnień apokryfów i apokryfizacji w literaturze polskiej. Wszystkie zaowocowały publikacjami. Tym razem współorganizujemy konferencję wraz z założoną przez prof. dr hab. Marię Jolantę Olszewską Pracownię Historii Dramatu 1864-1939, funkcjonującą przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji pragniemy uczynić prześledzenie obecności wątków, tematów i postaci biblijnych w polskim dramacie od średniowiecza do współczesności w ich różnorodnych ujęciach i interpretacjach, co pozwoli także na podjęcie dyskusji na temat kierunku rozwoju i ewolucji problematyki biblijnej w polskim dramacie na przestrzeni wieków.

Zapraszamy do udziału w tym sympozjum przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, zainteresowanych tego rodzaju tematyką, w szczególności:
• literaturoznawców i historyków literatury (Biblia w literaturze polskiej na przestrzeni epok);
• teatrologów (realizacje sceniczne wątków biblijnych, inscenizacje poruszające tematykę biblijną);
• językoznawców;
• teologów (interpretacje dramatów polskich o tematyce biblijnej);
• filozofów, kulturoznawców, antropologów.
Oczekujemy także na wspólne wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin, którzy w ramach jednego referatu naświetlaliby wybrane zagadnienia (np. wspólna wypowiedź teologa i teatrologa, antropologa i literaturoznawcy, kulturoznawcy i historyka dramatu itd.).

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń (tematu oraz tekstu referatu) do na adres e-mail sekretarza konferencji:
zurawska.kasia@gmail.com
tel. 509 512 095.

Język konferencji: polski
Czas wystąpienia: nie powinien przekraczać 20 minut
Opłata konferencyjna: 450 zł Opłata pokrywa koszty druku monografii pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, zakwaterowania (jeden nocleg) oraz posiłków. Nie obejmuje kosztów podróży. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł.
Inne szczegóły zostaną podane Państwu w późniejszym terminie.

Organizatorzy:
Pracownia Badań nad Biblia w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie UG; Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 UW

dr hab. Edward Jakiel prof. UG
mgr Katarzyna Żurawska