Archiwum aktualności

Roz-czytywanie Dąbrowskiej
W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj
III konferencja magistrantów międzynarodowych
Nowy Nowak (Tadeusz)
Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914
Autobiografie (po)graniczne
Nawrócenie. Łaska, tajemnica, doświadczenie
Wskrzesić choćby chwilę. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą
Zygmunt Gloger 1845-1910. Pisarz, myśliciel, naukowiec: rewizje
Dziecko jako podmiot poznania
Swoboda wypowiedzi artystycznej a pułapki wolności
Światopoglądy modernizmu
Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
Literackie „przed” wielką wojną i „po” niej w Europie Środkowej i Wschodniej
Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918
Homo peregrinus. Człowiek w drodze. Człowiek i jego wędrówka
Orient w literaturze – literatura w Oriencie
Poetologies of and Theory as Nostalgia
Stanisław Witkiewicz po stu latach
Dyskursy Miłosza. Dyskursy o Miłoszu
Humanistyka XXI wieku VI
Humory w literaturze
Irzykowski 1944-2014. Człowiek sporu, postać sporna
Soplicowo rocznicowo
Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym