Alina Molisak

Dr Alina MolisakŻyciorys naukowy:

• 2004, adiunkt w Zakładzie Literatury XX wieku, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW
• 2003, obrona pracy doktorskiej Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim
• 2000, pobyt studyjny i stypendialny Freie Universität Berlin
• 1997, pobyt studyjny i stypendialny Humboldt Universität Berlin
• 1996, pobyt studyjny i stypendialny Universität Hamburg; J. Gutenberg Universität Mainz
• 1993-2003, asystent na Wydziale Polonistyki UW
• 1990-1992, pobyt na uniwersytecie w Moguncji (Joannes-Gutenberg-Universität, Mainz)
• 1988, magisterium

Przynależność organizacyjna:

Polsko-niemieckie stowarzyszenie Mainz-Wiesbaden,Stowarzyszenie przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi „Rzeczpospolita otwarta”


Publikacje:
• 2004, Mój żeś jest losie?, esej o Bogadnie Wojdowskim, Midrasz, nr 5
• 2004, Zapis pamięci – zapis nieobecności (Chleb rzucony umarłym), [w:] Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich, red. M. Dąbrowski, H. Gosk
• 2004, Miejska przestrzeń literatury dwudziestowiecznej – Berlin, Berlin…, [w:] Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski, T. Wójcik, Warszawa
• 2004, Żydowskie kobiety w powojennych Niemczech (w stulecie Jüdicher Frauenbund), Midrasz, nr 10
• 2004, Shaping memory, [w:] Imaginary Neighbors: Mediating Polish-Jewish Relations after the Holocaust, Ed. D. Glowacka and J.. Zylinska,
• 2003, Polish-Jewish writers in XX century, [w:] Companion to Modern Jewish Culture, edited by G. Abramson, wydawnictwo RoutledgeCurzon, Londyn
• 2003, Wstęp do polskiego wydania książki Alvina H. Rosenfelda, A Double Dying. Reflections on Holocaust Literature, wydawnictwo Cyklady, Warszawa
• 2002, Wolf Biermann – trubadur niemieckiego rozdarcia, [w:] Bardowie… red. J. Sawicka, E. Paczoska, wyd. Ibidem, Łódź
• 2002, Modlitwy kapłanów – modlitwy żebraków, (fragment pracy dokt.) Teksty drugie, nr 1-2
• 2002, Sprawozdanie z sesji naukowej Codzienność, przedmiotowość, cielesność – języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, Przegląd Humanistyczny, nr 1/ 2002
• 2002, Rozmowa z Grigorijem Kanowiczem, Midrasz, nr 2
• 2000, „Chleb rzucony umarłym” – żydowski Bildungsroman? [w:] Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa
• 2000, E. Dischereit, Übungen jüdisch zu sein – tłumaczenie fragmentów książki, Midrasz, nr 2
• 2000, E. Dischereit, Joemis Tisch – tłumaczenie fragmentów książki, Midrasz, nr 2
• 2000, Trudne tematy – recenzja z: Tematy polsko-żydowskie, red. E. Traba, R. Traba, Midrasz, nr 5
• 2000, Gmina w Berlinie dziś – artykuł o współczesnym życiu żydowskim w Berlinie, Midrasz, nr 2
• 1999, Wojdowski rzucony żywym, [w:] Nowa Okolica Poetów i [w:] The Jerusalem Revue
• 1999, Zdrada kultury, religii, środowiska. „Głosy w ciemności” Juliana Stryjkowskiego, [w:] Postać zdrajcy i szpiega w literaturach słowiańskich, red. A. Makowiecki
• 1999, Podróż niesentymentalna, (o książce Eleonory Lev, Sug Mesujam szel Jatmut), Midrasz, nr 10
• 1999, Księga czerwona i czarna, (o książce Arno Lustigera, Rotbuch. Stalin und die Juden), Midrasz nr 6
• 1998, Bogdan Dawid – tekst biograficzny o Wojdowskim, Midrasz, nr 4
• 1998, Wybór i przygotowanie do druku fragmentów niepublikowanych dzienników Wojdowskiego, Midrasz, nr 4
• 1996, Grenze überschreiten. Die junge polnische Generation erzählt – przygotowanie i wstęp do antologii , Monachium
• 1996, Literatura polska w Izraelu. Kilka uwag, [w:] Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku
• 1996, Czesław Miłosz- Nobel 1980. Wisława Szymborska – Nobel 1996, [w:] Ojczyzna-Polszczyzna, nr 4