Aktualne

Spoiwa i pęknięcia. Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej
(Nie)opowiedziane. Polskie doświadczenie upokorzenia i wstydu od czasu rozbiorów do dzisiaj
Leśmian w Europie i na świecie
Literatura a malarstwo
Biblia w dramacie polskim
Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu
Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury

Orient w literaturze – literatura w oriencie
Dramat poetycki od-nowa
Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej